ageralogogronbg2

Ett Värmland för alla.

På Agera Värmland jobbar vi för demokrati och mänskliga rättigheter. 
Vi erbjuder rådgivning, stöd och utbildning i diskrimineringsfrågor,
avhopparstöd för personer som vill lämna våldsbejakande extremism,
samt stöd och rådgivning till anhöriga och personer som stöter på
våldsbejakande extremism i sin yrkesroll. Vi driver också omfattande
förebyggande arbete och opinionsbildning genom kurs- och
seminarieverksamhet, information och samverkan.

 

Vi verkar för ett bättre samhälle.

Detta gör vi med stöd från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)  genom att förebygga diskriminering genom kurs- och seminarieverksamhet och opinionsbildning samt att ge råd och stöd till enskilda som upplever sig diskriminerade eller har frågor om diskriminering.

Vi arbetar också förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism genom kunskapshöjande insatser om våldsbejakande extremism, med stöd från Center mot våldsbejakande extremism (CVE). 
 

Hur jobbar vi?

Följ oss i sociala medier och
prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.
Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du registrera dig här.

Har du upplevt diskriminering eller trakasserier? Kontakta oss 

Är du orolig för nån som står dig nära eller vill du själv lämna en våldsbejakande miljö?
Kontakta oss 

Kalendarium

Vi är medlemmar i Nätverket Värmlands idéburna.
Vi har signerat Överenskommelsen Värmland.
Vi är en del av projektet Extremkoll, som drivs av Flamman SFC i Malmö.