För ett Värmland för alla!

Agera Värmlands ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.

Vårt arbete ska utgå från och verka för idén om alla människors lika värde, rättigheter och värdighet samt ett samhälle fritt från diskriminering och hot mot våra demokratiska värden.

Våldsbejakande extremism

Antidiskriminerings-verksamheten

BFC-podden

Vi är medlemmar i Nätverket Värmlands idéburna.

Vi har signerat Överenskommelsen Värmland.