Ett Värmland för alla.

Vårt ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.

Vårt arbete utgår från och verkar för principen om alla människors lika värde, rättigheter och värdighet samt ett samhälle fritt från diskriminering och hot mot våra demokratiska värden.

Våldsbejakande extremism

Antidiskriminerings-byrån

BFC-podden

Vi är medlemmar i Nätverket Värmlands idéburna.

Vi har signerat Överenskommelsen Värmland.