ageralogogronbg2

Ett Värmland för alla.

Vårt ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna och att
demokratins idéer ska bli vägledande inom samhällets alla områden.

Vårt arbete utgår från och verkar för principen om alla människors lika
värde, rättigheter och värdighet samt ett samhälle fritt från
diskriminering och hot mot våra demokratiska värden.


 

Vi verkar för ett bättre samhälle.

Detta gör vi med stöd från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)  genom att förebygga diskriminering genom kurs- och seminarieverksamhet och opinionsbildning samt att ge råd och stöd till enskilda som upplever sig diskriminerade eller har frågor om diskriminering.

Vi arbetar också förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism genom kunskapshöjande insatser om våldsbejakande extremism, med stöd från Center mot våldsbejakande extremism (CVE). 
 

Verksamhetsområden

Följ oss i sociala medier!

Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram för att ta del av nyheter om Agera Värmlands verksamhet och våra aktiviteter, och håll koll på våra kommande event!

Är du orolig för nån som står dig nära eller vill du själv lämna en våldsbejakande miljö?
Kontakta oss 

Har du upplevt diskriminering eller trakasserier? Kontakta oss 

Utbildningsområden

Kalendarium

Vi är medlemmar i Nätverket Värmlands idéburna.
Vi har signerat Överenskommelsen Värmland.