Våldsbejakande extremism

Vi arbetar förebyggande mot våldbejakande extremism som innefattar vit-maktmiljön, den autonoma miljön samt religiös extremism.

Vi arbetar främst genom kunskapshöjande insatser riktat till flera målgrupper såsom skolan, socialtjänst och fackförbund.

För närvarande driver vi projektet "Värna Värmland mot våldsbejakande extremism" med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
 

Toleransprojektet

Vi finns med i Toleransprojektet. Projektet påverkar unga med en intolerant världsbild. Målet är att sprida Kungälvsmodellen, en pedagogisk metod som kan praktiseras i skolan. Eleverna får genom detta bearbeta åsikter och förändra synen på sig själv och andra

Frågor och kontakt

Har du frågor som rör området kontakta:

Lars Stiernelöf
lars@ageravarmland.se
070-651 37 70

Peter Sundin:
peter@ageravarmland.se
072-250 06 61

Värna Värmland mot våldsbejakande extremism

Agera driver sedan den 1 oktober 2015 projektet "Värna Värmland mot våldsbejakande extremism" med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Projektet syftar till att stärka Värmland i arbetet mot våldsbejakande extremism. Målen med projektet är:

  • Utökad samverkan och upprättande av nätverk
  • Förbättrade informationskanaler
  • Ökad kunskapsförsörjning
  • Förstärkning av det förebyggande arbetet

 
Till detta tillkommer målet med att bygga en beredskap för att stötta individer som vill lämna våldsbejakande extremistiska miljöer.
 

Se vår film!