Medlingsverksamheten har upphört hos BFC

Vår samordning av medling i Värmland upphörde vid årsskiftet. Kommunerna har ansvar enligt lag att erbjuda medling till den som är upp till 21 år och som begått och erkänt del i brottet. 

Utsatt för brott?

Genom medling får du möjlighet att berätta för gärningspersonen hur du upplevt brottet, vilka konsekvenser det fått för dig och kan ställa frågor till honom eller henne.

Du får ett ansikte på den som utsatt dig för brottet. Detta kan hjälpa till att minska eventuell rädsla.Du får en möjlighet att bearbeta dina upplevelser för att på sikt kunna lämna händelsen bakom dig.

Begått ett brott?

Det krävs mod för att möta den man utsatt för brott. Genom att ställa upp på medling visar du att du är en person som tar ansvar för vad du gjort. Du får en chans att förklara dig och be om förlåtelse.

Medlingen kan också hjälpa dig med hur du i framtiden ska bemöta personen som du har utsatt för brott.
 

Frågor och kontakt

Har du några frågor om medling eller vill veta mer kontakta socialförvaltningen i din kommun.

Medlingslagen

Enligt Lagen om medling med anledning av brott (2002:445 som infördes 2002-05-30) skall medlingen syfta till att gärningspersonen får ökad insikt om brottets negativa konsekvenser och möjlighet att ta ansvar för sin gärning. Medling skall ske i bägge parternas intresse. Målet skall vara att minska de negativa följderna av brottet. I samband med den nya medlingslagen infördes också förändringar i 6§ i Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL). Den nya skrivningen innebär en uppmaning till polismyndigheten att redan på ett tidigt stadium tillfråga den misstänkte om han eller hon vill delta i medling.

Målsman kontaktas när gärningspersonen är under 18 år. Detsamma gäller även för brottsoffer som inte fyllt 18 år.

Ersätter inte polisutredning eller domstolsförhandling

Parterna skall genom medlingsförfarandet bättre kunna uppnå förståelse – för vad som hänt, varför det hände och vilka konsekvenser brottet medfört – men inte nödvändigtvis försoning.