Nätverket för Mänskliga Rättigheter

Nätverket för Mänskliga Rättigheter i Värmland är ett gemensamt samarbetsforum för organisationer i Värmland som på ett eller annat sätt arbetar för mänskliga rättigheter. Nätverket har tre huvudsyften:

  • Att dela kunskap och kompensutveckla varandra.
  • Att genom nätverket möjliggöra organisationsöverskridande samverkan och därmed nå ut till en bredare målgrupp.
  • Att tillsammans kunna påverka samhällsdebatten och öka invånarnas kunskap i frågor som rör mänskliga rättigheter.

 
Nätverket grundar sig i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det innebär att alla deltagare i nätverket ställer sig bakom följande: 
 

  • Att alla människor har lika värde och samma rättigheter.
  • Att ingen människa ska diskrimineras utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
  • Att barn har särskilda rättigheter och vuxna har ett särskilt ansvar att tillgodose dem.

 
För närvarande är Brottsförebyggande Centrum i Värmland sammankallande organisation för nätverket.

Frågor och kontakt

Har du frågor om nätverket, kontakta Per Hydén, handläggare Antidiskrimineringsverksamgeten:

072-250 28 92 per.hyden@bfciv.se

Deltagare