Diskriminerad?

Om du upplever dig diskriminerad, trakasserad eller har frågor om diskriminering
kontakta oss:

070-788 59 31
diskriminering@ageravarmland.se

Telefontider:
Måndagar 13:30 – 15:00
Tisdagar 10:00 – 11:00

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad än en annan person. I
diskrimineringslagen finns förbud mot   diskriminering på sju olika grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Förbudet gäller inom flera olika områden.

Mer information hittar du hos Diskrimineringsombudsmannen.

Frågor och kontakt

Har du några frågor om vårt opinionsbildande arbete eller om antidiskriminerings-verksamheten, kontakta Nine Karlsson Norman:

072-250 28 92
nine@ageravarmland.se

Utbildning och seminarier

Vill ditt företag/organisation veta mer om diskrimineringslagstiftningen och hur ett aktivt och förebyggande arbete kan se ut? Vill din skola ha hjälp i arbetet att ta fram eller revidera en likabehandlingsplan? Vill ni informera era medlemmar om vart de kan vända sig om de upplever sig utsatta för diskriminering?

Hör gärna av er med frågor, önskemål och bokningar av föreläsningar och utbildningar!

Håll också utkik efter om vi bjuder in till seminarium eller konferenser som berör diskriminering.
 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att förebygga diskriminering genom kurs- och seminarieverksamhet och opinionsbildning samt att ge råd och stöd till enskilda som upplever sig diskriminerade eller har frågor om diskriminering.

Agera har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att bedriva verksamheten.