Våldsbejakande
extremism

Vi arbetar förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism genom kunskapshöjande insatser om våldsbejakande extremism.
Läs mer.
 

Antidiskriminerings-byrån

Vi ger råd och stöd till enskilda samt arbetar förebyggande genom kurs- och seminarieverksamhet samt opinionsbildning.
Läs mer.