ageralogogronbg2

Våldsbejakande extremism

Vi arbetar förebyggande mot våldbejakande extremism. Begreppet "våldsbejakande extremism" handlar om individer och ideologier som förespråkar hot och våld som medel för att förändra statsskicket. Den extremistiska arenan delas in i; vit makt-miljön, den autonoma miljön och den religiöst orienterat extremistiska miljön. Parallellt med dessa tre finns också ”den ensamagerande” som inte har en tydlig organisatorisk hemvist men som agerar med utgångspunkt i någon av ovanstående ideologier. Gruppernas verksamhet innebär bland annat hot, våld och trakasserier mot politiker på olika nivåer, mot enskildas demokratiska rättigheter samt att planera och genomföra terrorattentat.

Vi arbetar främst genom kunskapshöjande insatser riktat till flera målgrupper såsom skolan, socialtjänst och fackförbund.

Verksamheten bedrivs med stöd från Center mot våldsbejakande extremism, CVE.
 

Publikationer

Våra årsrapporter och andra publikationer kring vårt arbete med våldsbejakande extremism finner du här.

Frågor och kontakt

Har du frågor som rör området kontakta:

Lars Stiernelöf
lars@ageravarmland.se
070-651 37 70

Hanna Finell
hanna@ageravarmland.se 
070-948 80 97

Utbildning och seminarier

Vill ni veta mer om våldsbejakande extremism? Möter ni frågan i er verksamhet? Kanske vill ni arbeta förebyggande på er skola eller behöver handledning i arbetslaget?

Vi hjälper dig och din verksamhet. Hör gärna av er med frågor, önskemål och bokningar av föreläsningar och utbildningar.

Anhörig/individstöd

Stöd till närstående och till personer som vill lämna en extremistisk miljö 

Vårt uppdrag - med stöd av CVE

Verksamheten syftar till att stärka Värmland i arbetet mot våldsbejakande extremism.
Målen är:

  • Utökad samverkan och upprättande av nätverk
  • Förbättrade informationskanaler
  • Ökad kunskapsförsörjning
  • Förstärkning av det förebyggande arbetet
  • Stöd till personer som vill lämna en extrem miljö 
  • Anhörigstöd till individer inom våldsbejakande extremistiska miljöer