ageralogogronbg2

Utbildningar:
Våldsbejakande extremism

Lilla utbildningspaketet
Lilla utbildningspaketet ger en introduktion i ämnet våldsbejakande extremism. Under 1-2 timmar går vi igenom de våldsbejakande miljöerna, deras utveckling samt hur det förebyggande arbetet kan läggas upp lokalt. Det finns goda möjligheter att anpassa utbildningen efter målgrupp, exempelvis med fokus på skolan, polisen eller civilsamhället och den passar bra för t.ex. ett APT.

Tid: 60-120 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Lars Stiernelöf

Halvdag-/Heldagsutbildning
Halvdagsutbildningen tar sin utgångspunkt i samma ämnen som lilla utbildningspaketet men här ges större utrymme till fördjupade diskussioner. Fler olika perspektiv tillkommer, exempelvis radikaliseringsprocesser, bemötande och hur extremismens klotter och propaganda används i rekryteringssyfte. 

Heldagsutbildningen fördjupar resonemanget ytterligare bland annat kring bemötandedelen. Om man önskar kan case/lokala frågeställningar utgöra en del av tiden. Här får deltagarna också lyssna till Peter Sundins berättelse om livet som aktiv nationalsocialist. 
Lämplig för politiker, skolpersonal, kommunanställda, polis, frivilligorganisationer, mm.

Tid: 3-4 timmar – heldag 
Föreläsare: Lars Stiernelöf

Utbildningar fördelade på flera tillfällen eller efter önskemål
Med utgångspunkt i våra utbildningspaket ovan kan vi också erbjuda anpassade utbildningar både vad beträffar innehåll och tid. Exempelvis kan det handla om enbart vit makt-miljön eller utbildningar som utformas för en speciell målgrupp tex skolan eller polisen. Detta kan vara ett lämpligt alternativ för personal som i sin vardag kan komma att arbeta med radikaliserade personer eller för en kommun/skola med en uttalad problematik

Tid: Enligt önskemål
Föreläsare: Lars Stiernelöf

Till dig som jobbar inom skolan
Att prata om kontroversiella frågor som våldsbejakande extremism med elever i skolan är en viktig del av ungas lärande men kan också bli kontraproduktivt om det inte är väl genomtänkt. Vi kommer gärna och arbetar tillsammans med dig och dina elever men ser det som viktigt att elevföreläsningar alltid sätts i ett sammanhang där eleverna får möjlighet att tillsammans med lärare förbereda sig eller problematisera budskapet efteråt. Kontakta oss så kan vi diskutera upplägg

Tid: Enligt önskemål
Föreläsare: Lars Stiernelöf

Handledning
Att möta och på ett bra sätt bemöta extrema åsikter är en viktig del för att bryta negativa mönster inom exempelvis skolan eller socialtjänsten. Att ställas inför personer med antidemokratiska och våldsbejakande uppfattningar kan upplevas både svårt och skrämmande. För att underlätta det arbetet kan vi erbjuda handledning till första linjens personal för att ge råd och stöd i att hantera dessa samtal.

Tid: 60-90 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Lars Stiernelöf

Förintelsens rationalitet
En föreläsning som ser på förintelsen ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Zygmunt Baumans teorier om det moderna samhället, Förintelsens fem steg och det rationella perspektivet som en förutsättning för det som hände ligger till grund för resonemanget. Föreläsningen är ca 60 min och vänder sig både till allmänhet, studenter och gymnasieskolor.

Kontakt: Lars Stiernelöf

Frågor och bokning

Du är välkommen att kontakta oss för bokning, frågor om föreläsningarnas innehåll och kostnad eller om du har önskemål om en skräddarsydd föreläsning eller utbildning.

De flesta av våra utbildningar kan anpassas i längd och även inkludera övningar och interaktiva aktiviteter efter önskemål.

SE VÅRA ANDRA UTBILDNINGAR

 Diskriminering och mänskliga rättigheter