ageralogogronbg2

Utbildningar:
Diskriminering och mänskliga rättigheter

Diskrimineringslagen
Grundläggande information om diskrimineringslagen, vårt uppdrag och verksamhet.

Tid: 30-60 min (kostnadsfri)
Föreläsare: Per Hydén/Nine Karlsson Norman

Diskriminering i arbetslivet
Seminarium som behandlar diskrimineringslagstiftningen ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Vad är diskriminering och trakasserier, och hur förhåller det sig till grundläggande rättigheter? Hur kan det aktiva arbetet utformas på arbetsplatsen rörande dessa frågor? Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan facket, arbetsgivare och DO? Lämpar sig för arbetsgivare och fackförbund.

Tid: 60 min-heldagsutbildning
Föreläsare: Per Hydén/Nine Karlsson Norman

Förebygga diskriminering och trakasserier i arbetslivet – Aktiva åtgärder
Utbildningen tar avstamp i det förebyggande arbetet arbetsgivare måste bedriva enligt Diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder. Här ges även konkreta tips på hur vi kan arbeta förebyggande mot diskriminering och trakasserier. En bra start för ett aktivt likabehandlingsarbete. Lämpar sig väl för personalgrupper, HR-personal, arbetsgivare, fackförbund.

Tid: 120-180 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Per Hydén/Nine Karlsson Norman

Diskriminering i skola och utbildning 
Föreläsning om vad diskriminering och trakasserier innebär, vilka rättigheter och skyldigheter diskrimineringslagen ställer upp i skola och utbildning och för vem. Utbildningen behandlar också det förebyggande arbetet utbildningsanordnare måste bedriva enligt Diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder. Lämpar sig väl för studenter och lärare i gymnasiala- och eftergymnasiala studier. 

Tid: 120-180 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Nine Karlsson Norman

Yttrandefrihetens gränser
Om grundläggande rättigheter, icke-diskriminering, hatbrott - och hur det hänger ihop. Hur får yttrandefriheten användas och hur kan den begränsas? Vad händer när två rättigheter står mot varandra? En föreläsning med fokus på lagens skydd för individuella rättigheter.  Lämpar sig väl för studenter i gymnasiet.

Tid: 60-90 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Nine Karlsson Norman

Frågor och bokning

Du är välkommen att kontakta oss för bokning, frågor om föreläsningarnas innehåll och kostnad eller om du har önskemål om en skräddarsydd föreläsning eller utbildning.

De flesta av våra utbildningar kan anpassas i längd och även inkludera övningar och interaktiva aktiviteter efter önskemål.

SE VÅRA ANDRA UTBILDNINGAR

 Våldsbejakande extremism