Pressmeddelande - 2015-11-12

VÄGEN FRAMÅT FÖR FLYKTINGMOTTAGANDE I VÄRMLAND
Idag samlas 240 deltagare i Sunne för att delta i konferensen Att vara flykting 2015. Dagen arrangeras av Mänskliga rättighetsnätverket i Värmland och kommer att fokusera på praktiskt flyktingmottagande i Värmland. Deltagarna får ta del av ett gediget program med sakkunniga från myndigheter såväl som från idéburna organisationer. Temat är Värmland - vägen framåt när konferensen går av stapeln för fjärde gången.

Varför arrangeras Att vara flykting 2015?
-     Det är viktigt att kunskap om flyktingsituationen och flyktingmottagandet sprids brett i Värmland.   
      Konferensen är ett sätt att göra det. Vi samlar myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner
      för ett gemensamt samtal,
säger Monica Ekström, ordförande Rädda Barnen Värmland.

-     Konferensen är inte endast en chans att få påfyllnad av information utan även en plats för samverkan
       mellan många olika aktörer. Vi tror att ett effektivt flyktingmottagande bygger på en bred samverkan i
       länet
. säger Per Hydén, handläggare Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC).

RÄTTIGHETSPERSPEKTIVET OCH DELTAGANDE VIKTIGT
Arrangörerna vill belysa vikten av rättighetsperspektivet i flyktingmottagandet. Konferensen har ett tydligt fokus på de mänskliga rättigheterna när vägen framåt för Värmland diskuteras. Nytt för i år är ett kartläggnings- och behovsanalyspass där deltagarna kan bidra med sina tankar och erfarenheter angående flyktingmottagande i Värmland. Resultatet kommer att följas upp och skickas till relevanta myndigheter och aktörer.

-     Vi vill skapa ett forum för samtal där alla deltagare ges chansen att bidra. Det är viktigt att dels hämta in
       tankar och idéer som kan få spridning och dels att kartlägga vilka olika utmaningar Värmland står inför
       när det gäller flyktingmottagandet,
säger Per Hydén.

-     Mänskliga rättigheter, där barns rättigheter är en del, är det vi alla arrangerande organisationer arbetar
       med och ständigt belyser. Flyktingsituationen måste stå på den grunden,
säger Monica Ekström.

KONTAKT
Om du har frågor kontakta gärna:
Monica Ekström, Rädda Barnen, 070-319 42 15
Per Hydén, Brottsförebyggande Centrum i Värmland, 072-250 28 92

 

Pressmeddelande - 2015-10-19

EXPAND UPPMANAR TILL ATT TÄNKA STÖRRE!
Den 20-21 oktober pågår forumet Expand för andra året i rad på Karlstad CCC med Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Visit Karlstad som arrangörer. Våra ledord är öppenhet, mångfald och tillväxt och vi vill att deltagarna ska tänka större.

Öppenhet, mångfald och tillväxt är fortsatt ledorden för forumet som vi vill se bli det främsta på området. På scenen står flera kända profiler som belyser olika aspekter av mångfald. Dagarna modereras av Edna Eriksson med 20 års erfarenhet av frågorna. På scenen finns personer som Azita Shariati, Daniel E Martin, Alexandra Pascalidou, Navid Modiri och Stefan Hyttfors.

MER AKTUELLT ÄN NÅGONSIN
Öppenhet och mångfald är viktigt ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv, att vi tar tillvara människors potential och kompetens och inte väljer bort på grund av hudfärg, kön eller funktion. Öppenhet och mångfald är också viktigt för vår sociala gemenskap och framtid. Vi har idag ett allvarligt läge i världen som tvingar miljoner människor att fly, där några tar sig hit till Sverige. Vi måste ta frågan på allvar och öppna upp vårt samhälle och arbetsmarknad för de som kommer hit.

-      Det här är en hjärtefråga för oss alla, inte minst med tanke på läget i världen. Öppenhet är Sveriges
        viktigaste tillväxtfråga, vi har inte råd att inte ta tillvara människors kompetens,
säger Mattias Nord
        på Visit Karlstad.

 -      För oss är det här en central fråga, med ökad öppenhet inför olikheter kan vi förebygga att människor
         hamnar utanför en social gemenskap. Vi hoppas att deltagarna i år får med sig nya insikter och
         konkreta verktyg för hur de kan jobba vidare,
säger Beatrice Högå på Brottsförebyggande Centrum.

MER INFORMATION
Läs mer om Expand på
www.expandkarlstad.se
Facebook: Expand – öppenhet, mångfald, tillväxt

KONTAKT
Om du har frågor kontakta gärna:
Mattias Nord, VD på Visit Karlstad, 072-231 90 80
Beatrice Högå, verksamhetschef vid Brottsförebyggande Centrum i Värmland, 072-250 28 97
 


Pressmeddelande - 2015-03-27

HANS OLSSON NY ORDFÖRANDE FÖR BROTTSFÖREBYGGANDE CENTRUM I VÄRMLAND
Vid gårdagens årsmöte valdes Hans Olsson till ordförande för Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC). Hans Olsson, som har sin organisationstillhörighet i Kommunal Västra Svealand som ombudsman, har de senaste 10 månaderna varit tillförordnad ordförande för BFC men tar nu formellt över ordförandeklubban.
 
Föreningens kommande verksamhet har fokus på våldsbejakande extremism i bred bemärkelse med ett eventuellt kommande samordnings- och utvecklingsprojekt i länet. Vidare står våldspreventivt arbete på agendan där målet är att bidra till ett utökat våldsförebyggande arbete i Värmland.

-      De här frågorna blir bara viktigare och viktigare i vårt samhälle. Att vi tidigt förebygger och att vi
        samordnar våra resurser och gör det tillsammans är en central fråga för BFC den kommande tiden,

        säger Hans Olsson, ordförande, BFC

NYA ANSIKTEN I STYRELSEN
Nyvald ledamot i styrelsen är Lena Kandergård från Arvika kommun och nya som ersättare är Alexander Pettersson, Hammarö kommun, Gunilla Sundqvist, Munkfors kommun samt Christina Warolin, ABF Värmland. Styrelsen valde att vid sitt konstituerande möte utse Lars Andersson, Fastighetsägarna GFR, till vice ordförande.

-        Det ska bli oerhört spännande att leda verksamheten tillsammans med styrelsen och skapa ett än
          mer strategiskt arbete mot vårt mål om ett tryggare Värmland,
fortsätter Hans Olsson.

STYRELSEN I SIN HELHET
Hans Olsson (Kommunal Västra Svealand), ordförande
Lars Andersson (Fastighetsägarna GFR), vice ordförande
Christer Lööf (Polisen i Värmland), ledamot
Maria Ohlsson (Karlstads kommun), ledamot
Marléne Lund Kopparklint (Karlstads kommun), ledamot
Lena Kandergård (Arvika kommun), ledamot
Louise Platon (Kommunal Västra Svealand), ledamot

Claes Molander (Skandia), ersättare
Ulrika Nilsson (Grums kommun), ersättare
Alexander Johansson Pettersson (Hammarö kommun), ersättare
Gunilla Sundqvist (Munkfors kommun), ersättare
Christina Warolin (ABF Värmland), ersättare

KONTAKT
Om du har frågor kontakta gärna:
Hans Olsson, ordförande, 070-658 95 46
 

Pressmeddelande - 2015-03-24

MINSKAD AKTIVITET MEN FLER RÖSTER PÅ HÖGEREXTREMA ORGANISATIONER I VÄRMLAND
Brottsförebyggande Centrum i Värmlands (BFC) granskning av Svenskarnas parti visar att antal aktiviteter minskade från 312 stycken år 2013 till 215 stycken under 2014, en minskning med 31 procent. Samtidigt får partiet fler röster i valet 2014 jämfört med 2010 och syntes mer i media än året innan.

2014 var ett år då högerextremismen var fortsatt synlig i Sverige och Värmland. Trots minskat antal aktiviteter så gick Svenskarnas parti framåt i valet, de fick möjlighet att tala från scenen i Almedalen och aktivister från högerextrema grupperingar åkte till Ukraina för att delta i väpnade strider. I Sverige har också flera demonstrationer och möten i valrörelsen ägt rum under året. Dock går det inte att säga att partiets valsatsning gav utdelning.

 -     Trots att vi ser en minskning av partiets inrapporterade aktiviteter, ser vi samtidigt en moderniserad
        rörelse som satsar mer på riktade kampanjer, studiecirklar, informationsmöten och egna festivaler.
        De tar dock inte genom sin satsning i valet plats i något kommunfullmäktige,
säger Peter Sundin,
        handläggare på BFC.

SÄFFLE OCH KIL UTMÄRKER SIG
Inrapporterade aktiviteter minskade i majoriteten av länets kommuner, vi ser en ökning i Arvika, Forshaga, Hagfors, Munkfors, Sunne, Säffle och Årjäng. Den största ökningen ser vi i Säffle kommun från 5 till 19 aktiviteter. Den största minskningen skedde i Kil, där vi ser en minskning från 29 till 3 aktiviteter, en minskning med nästan 90 procent. Även i Karlstad genomfördes betydligt färre aktiviteter under 2014.

-       Vi är ett litet län så enskilda personer gör att det kan se väldigt olika ut från ett år till ett annat, något
         som kan ligga bortom kommunernas kontroll. Det är därför det är viktigt att kommunerna håller i,
         och gärna utökar, det förebyggande arbetet så att SvP eller andra inte blir framgångsrika,
säger
         Peter Sundin, handläggare på BFC.

-        På deras webbsida kan man se att ”aktiviteterna” rör sig om att ett par personer delar ut klistermärken
          eller sätter upp en affisch. Som Säfflebo upplever jag att Svenskarnas partis närvaro i Säffle knappt
          märks alls. Däremot ser jag det som mycket viktigt att vi jobbar med projekt som toleransprojektet
          och kommunicerar en stark värdegrund om allas lika värde så att negativa krafter inte får utrymme
          att växa sig starkare,
säger Dag Rogne, kommunalråd (C) i Säffle.

FLERA INITIATIV PÅ GÅNG I VÄRMLAND
Ett flertal initiativ har startats, eller planerar att starta, i Värmland under året. Åtta av länets kommuner antingen utökar eller påbörjar att arbeta med Toleransprojektet, en pedagogisk och långsiktig metod för att förebygga och motverka rasism och intolerans. Vidare har BFC ansökt om medel för ett utvecklingsprojekt som syftar till att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism i Värmland samt har med stöd från Skandia tagit fram en informationsskrift om ämnet.

-        Det är väldigt positivt att Värmland satsar på ett utökat och mer samordnat förebyggande arbete.
          Vi behöver göra detta tillsammans för att det ska vara resurseffektivt och framgångsrikt,
          säger Hans Olsson,
tf ordförande, BFC.  

MER INFORMATION
Läs rapporten på vår hemsida.

KONTAKT
Om du har frågor kontakta gärna:
Peter Sundin, handläggare, Brottsförebyggande Centrum i Värmland, 072-250 06 61
Dag Rogne, kommunstyrelsens ordförande (C), Säffle, 0533-68 15 01
Hans Olsson, tf ordförande, Brottsförebyggande Centrum i Värmland, 010-442 91 23
 

Pressmeddelande - 2015-02-23

BEREDSKAP MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM EFTERFRÅGAS
Ökad kunskap, stärkt förebyggande arbete och beredskap för att stödja avhoppare efterfrågas i ny kartläggning som Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Brottsofferjouren Värmland släpper idag.

Studien har undersökt behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmland för personer som vill lämna våldsbejakande extremistiska miljöer. En trend bland verksamheterna som deltagit i studien; skola, socialtjänst, polis och politik, är att problematiken med våldsbejakande extremism upplevs öka och att därmed behovet av att kunna ge stöd till avhoppare ökar.

-       Det är en viktig signal från verksamheterna ute i länet att problematiken upplevs öka. Det är ett tecken
         på att  ökad beredskap och ett stärkt förebyggande arbete behövs,
säger Hans Olsson, tf ordförande
         Brottsförebyggande Centrum i Värmland.

ÖNSKEMÅL OM BÄTTRE SAMVERKAN
Ökad samverkan mellan myndigheter, bättre informationskanaler och nätverk för de som jobbar med problematiken lyfter verksamheterna fram som ett önskemål. Likaså att en regional samordning är att föredra, både sett till kompetens som efterfrågan och ekonomiska resurser. Civilsamhället ses som en möjlig aktör för att samordna ett arbete med stöd till avhoppare, i nära samarbete med relevanta myndigheter.

-       Vi kommer nu att fortsätta dialogen om de här frågorna och vägen framåt mot ett stärkt arbete
         mot våldsbejakande extremism i Värmland. I samverkan med skola, socialtjänst och polis kan vi
         utveckla ett mer långsiktigt förebyggande arbete och beredskap att stödja personer som vill lämna
         de här miljöerna,
säger Beatrice Högå, verksamhetsutvecklare, Brottsförebyggande Centrum i Värmland.

ANHÖRIGA VIKTIGA
Särskilt sakkunniga lyfter fram anhöriga som viktiga resurser i arbetet med att stödja vid ett avhopp, men också att de har egna behov som inte ska glömmas bort.

-        Vi vill stämma in i vikten av stöd till anhöriga som lyfts i rapporten. Alltför ofta glöms anhöriga bort
          fast de kan utgöra en nyckel i arbetet med individerna det berör,
säger Monica Ekström, ordförande
          Brottsofferjouren Värmland.

MER INFORMATION
Rapporten i sin helhet.

KONTAKT
Om du har frågor kontakta gärna:
Beatrice Högå, verksamhetsutvecklare, Brottsförebyggande Centrum i Värmland, 072-250 28 97
Hans Olsson, tf ordförande, Brottsförebyggande Centrum i Värmland, 010-442 91 23
Monica Ekström, ordförande Brottsofferjouren Värmland, 070-319 42 15