ageralogogronbg2

PUBLIKATIONER

Här kan du ta del av vårt arbete i olika rapporter och skrifter. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

VÄGLEDNING FÖR RIKTLINER OCH RUTINER GÄLLANDE TRAKASSERIER, SEXUELLA TRAKASSERUER OCH REPRESSALIER
Vägledning för att implementera diskrimineringslagens bestämmelse om riktlinjer och rutiner enligt 3 kapitlet 6 § samt för revidering av arbetsplatsens rutiner och riktlinjer. Vägledande information också om skyldigheterna vid utredning av och åtgärder mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 
Ladda ner vägledningen här eller mejla info@ageravarmland.se för att beställa ett tryckt ex. 

MEME-KULTUR OCH RADIKALNATIONALISTISK IDEOLOGI
En övergripande beskrivning av hur bland annat högerextremister använder memes, ungefär humoristiska bilder online, för att normalisera extrema åsikter och rekrytera unga
Ladda ner skriften här.

SUTOHAMU - EN SAMARBETSMODELL

En beskrivning av hur lokalt brottsförebyggande arbete, inklusive mot våldsbejakande extremism, kan se ut i den mindre kommunen - i samarbete med andra.
Ladda ner skriften här.

"VI LÄGGER STOR VIKT VID DIN PERSONLIGA LÄMPLIGHET"
Vi har granskat 170 jobbannonser utifrån risk för diskriminering. I denna rapport kan du ta del av resultatet och får råd och tips i hur du kan arbeta förebyggande mot diskriminering i rekryteringsprocessen.
Ladda ner skriften här. 

DEMOKRATI I ÖGONHÖJD
Vi har funnits med i ett projekt där denna skrift tagits fram som stöd till föreningsledare i att bemöta antidemokratiska uttryck, stärka organisationens demokratiska kultur och hantera hot och hat.
Ladda ner skriften här. 

DET GLÖMDA STÖDET - Med anhöriga i fokus
I den här rapporten presenterar vi vår modell för stöd till anhöriga med närstående inom våldsbejakande extremism.
Ladda ner skriften här.
Ladda ner vår informationsfolder här. 

REGIONAL SAMORDNING - Effektivt verktyg i arbetet mot våldsbejakande extremism
Vi beskriver i den här skriften vårt arbete med regional samordning av arbetet mot våldsbejakande extremism, hur vi arbetar och vilka framgångsfaktorer vi ser.
Ladda ner skriften här.

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM - Bra att känna till som förälder och lärare
"Låt inte hemmet eller klassrummet bli en fristad för antidemokratiska åsikter"
Med stöd av Skandias Stiftelse Idéer för livet tog BFC fram en informationsskrift om våldsbejakande extremism.
Agera tar emot beställning av skriften mot fraktkostnad.
Ladda ner skriften här.

KARTLÄGGNING AVHOPPARVERKSAMHET
Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands län för personer som vill lämna våldsbejakande extremistiska miljöer.
Läs rapporten här.

ÅRLIGA RAPPORTER

Hot mot demokratin - årsrapport 2021
Läs rapporten här.

Hot mot demokratin - årsrapport 2020
Läs rapporten här.

Hot mot demokratin - årsrapport 2019
Läs rapporten här.

Hot mot demokratin - årsrapport 2018
Läs rapporten här.

Hot mot demokratin - årsrapport 2017
Läs rapporten här.

Hot mot demokratin - årsrapport 2016
Läs rapporten här.

Hot mot demokratin - årsrapport 2015
Läs rapporten här.

Högerextrema grupper i Värmland - Aktiviteter 2014
Läs rapporten här.

Högerextrema grupper i Värmland - Aktiviteter 2013
Läs rapporten här.

ÖVRIGA SKRIVELSER

Synpunkter angående UPR-rekommendationer
Läs skrivelsen här.