Vision och verksamhet

Vi är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden med uppgift att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten. Förening har som uppgift och målsättning att utveckla lokala och regionala brottsförebyggande strategier. Dessa ska bygga på kunskap om kriminalitetens utveckling, orsaker och verkningar. Föreningen ska också verka för att inhämta kunskaper och att erfarenheter förs ut till myndigheter, organisationer och enskilda som kan medverka till att skapa ett tryggare Värmland. Genom att bidra till utvecklingen av trygghet i länet  vill vi också minska samhällets kostnader för brott.

Verksamheten omfattar i första hand Värmland. Vi samarbetar därför med en mängd andra organisationer och ideella föreningar på regional basis, men strävar även efter en ökad grad av nationellt samarbete. Genom att arbeta för att samordna samhällets alla resurser kan vi bli ännu effektivare i arbetet för att förebygga brott och skapa ett tryggare samhälle.

Målgrupperna för verksamheten är flera och varierar beroende på vilken fråga som föreningen sätter fokus på, vilka projekt som pågår och vilka samarbeten som är aktuella.