Vision och verksamhet

Vi är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden med uppgift att arbeta för att verka för de mänskliga rättigheterna samt att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.

Vårt arbete utgår från och verkar för principen om alla människors lika värde, rättigheter och värdighet samt ett samhälle fritt från diskriminering och hot mot våra demokratiska värden. Vi driver en antidiskrimineringsbyrå och arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism. 

Verksamheten omfattar i första hand Värmland. Vi samarbetar därför med en mängd andra organisationer och ideella föreningar på regional basis, men strävar även efter en ökad grad av nationellt samarbete. 

Målgrupperna för verksamheten är flera och varierar beroende på vilken fråga som föreningen sätter fokus på, vilka projekt som pågår och vilka samarbeten som är aktuella.