Samverkan

Nätverk

BFC ingår i flera nätverk i Värmland, både på lokal och regional nivå.

Se Mig - arbetar för barn i riskmiljöer.
Drogfritt Värmland - arbetar för ANDT-förebyggande insatser.