ageralogogronbg2

Demokratins gränser.

Ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd

Projektet DEMOKRATINS GRÄNSER är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd under hösten 2017 fram till 2020.

Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser.

Vår målsättning är att det hos invånare i Karlstad/Värmland under denna tid skapas en känsla av här pågår en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?        
                                 
Genom att projektet omfattar ett brett utbud av deltagande föreningar, organisationer och institutioner kan vi nå ett stort antal grupper i samhället och därmed också erbjuda många olika forum för möten mellan människor. I sann demokratisk anda!

Projektsamordnare: Evalena Lübeck, Karlstads Riksteaterförening

Läs mer om projektet här.

Aktörer
Karlstads Riksteaterförening                  
Riksteatern Värmland       
Värmlands Museum                     
Wermland Opera                             
Karlstads Universitet             
Värmlands Konstförening                        
Agera Värmland              
ABF                                    
Folkuniversitetet                                    
Studieförbundet Vuxenskolan
Studiefrämjandet                                     
Karlstads Bokcafé                                   
Humanistiska föreningen
Sensus
Amnesty International Karlstad
Studieförbundet Bilda        
Värmlandsteatern
Konstfrämjandet Värmland
AFS interkulturell utbildning
Molkoms folkhögskola
Hembygdsgillet
Dramaverket
Svenska kyrkan