ageralogogronbg2

Utbilda er med Agera Värmland.

Vi utbildar verksamheter och organisationer som aktivt vill arbeta med jämlikhet, inkludering och förebyggande av diskriminering och hot mot våra demokratiska värden. 
 
Utbildningarna genomsyras av vår expertis inom diskrimineringslagen respektive våldsbejakande extremism. Vi hjälper dig och din verksamhet med ert jämlikhets- och demokratiarbete!
 
Vi har färdiga utbildningar men vi skräddarsyr innehållet efter er verksamhets unika behov. 
 
Vi har bland annat hållit utbildningar med chefer inom kommuner, fackförbund, politiker i hela Värmland, Kriminalvården och elevhälsan i länet. 

Lika rättigheter och möjligheter

Agera Värmland driver en av antidiskrimineringsbyråerna i Sverige med uppdrag att bland annat utbilda organisationer och verksamheter i inkludering, trygga arbetsplatser, trygga skolor, jämlikhet och individuella rättigheter med avstamp i diskrimineringslagstiftningen. Det går att välja mellan färdiga utbildningspaket men vi skräddarsyr också utbildningar efter önskemål. 

Våldsbejakande extremism

Agera Värmland har under många år arbetet förebyggande mot våldsbejakande extremism och hot mot demokratin. Vi utbildar och handleder första linjens personal, beslutsfattare och driver utvecklingsprojekt inom området. Vi har färdiga utbildningspaket men skräddarsyr också efter önskemål.