ageralogogronbg2

Vad är diskriminering?

Diskriminering är ett vitt begrepp som handlar om olika typer av orättvis behandling. Den juridiska definitionen av diskriminering finns i diskrimineringslagen, som skyddar individer mot diskriminering. En förenklad beskrivning av diskriminering enligt lagen är att någon kränks eller behandlas sämre än en annan person och att det har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Det finns sju diskrimineringsgrunder och sex olika former av diskriminering:
De sju grunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Förbudet gäller inom flera olika områden.

Diskriminering strider mot mänskliga rättigheter och principen om likabehandling.

Mer information hittar du hos Diskrimineringsombudsmannen.

Rådgivning

Kontakta oss om du har frågor om diskriminering eller upplever att du utsatts för diskriminering/trakasserier. Vi arbetar under tystnadslöfte.

Telefon: 070-788 59 31
Rådgivningen går alltid att kontakta per telefon, lämna ett meddelande om vi inte är tillgängliga så återkommer vi så snart vi kan.

E-post: diskriminering@ageravarmland.se

Du kan också fylla i formuläret nedan.

  • Genom att kryssa i rutan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades

Utbildning och seminarier

Vill ditt företag/organisation veta mer om diskrimineringslagstiftningen och hur ett aktivt och förebyggande arbete kan se ut? Vill din skola ha hjälp i arbetet att ta fram eller revidera en likabehandlingsplan? Vill ni informera era medlemmar om vart de kan vända sig om de upplever sig utsatta för diskriminering? 

Vi hjälper dig och din verksamhet i arbetet att förebygga diskriminering! Hör gärna av er med frågor, önskemål och bokningar av föreläsningar och utbildningar.

Frågor och svar

Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med och se vanliga frågor och svar om diskriminering.

Vad gör en antidiskrimineringsbyrå?

Det finns idag 18 antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Tillsammans arbetar vi mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. 

Följ vår gemensamma YouTube-kanal för att ta del av information om antidiskrimineringsbyråernas roll, vad vi gör och vad vi gemensamt kan göra för att motverka diskriminering i samhället. 

Antidiskrimineringsbyråer i Sverige

Vårt uppdrag

Agera Värmland driver en av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som blivit diskriminerad. Vi verkar i hela Värmland och arbetar förebyggande för att motverka diskriminering i samhället också genom opinionsbildning och utbildningsverksamhet. Vårt uppdrag styrs av Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.

Agera har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att bedriva verksamheten.