ageralogogronbg2

Antidiskriminerings-byrån

Rådgivning

Hos oss kan du kostnadsfritt få råd, stöd och information om du känner dig kränkt, diskriminerad eller orättvist behandlad på grund av kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi lyssnar och kan hjälpa till att till exempel kontakta den som har diskriminerat, medla eller anmäla till diskrimineringsombudsmannen.

Vi arbetar under tystnadslöfte. 

Rådgivningstelefon: 070-788 59 31
Lämna ett meddelande om vi inte är tillgängliga så kontaktar vi dig så snart vi kan.

E-post: diskriminering@ageravarmland.se

Formulär: Du kan också fylla i formuläret nedan om du vill att vi s

  • Genom att kryssa i rutan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades

Vårt uppdrag

Agera Värmland driver en av Sveriges 18 Antidiskrimineringsbyråer. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till enskilda i Värmland som upplevt diskriminering.

Vi motverkar diskriminering även genom opinionsbildning och utbildningsverksamhet. Uppdraget styrs av Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Verksamheten bedrivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Utbildning och seminarier

Diskrimineringsfritt arbetsliv

www.envanligdagpajobbet.com finns vägledning om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet enligt diskrimineringslagen.