ageralogogronbg2

Om stödet

Vill du hjälpa en närstående att lämna extremism eller behöver du själv stöd att orka stå ut?

På Agera Värmland kan vi kostnadsfritt ge råd och stöd både till den som vill lämna en extremistisk miljö och till närstående som behöver hjälp att hantera vardagen när någon man står nära dras in i våldsbejakande extremism

  • Vi erbjuder samtalsstöd, enskilt eller i grupp
  • Samtalen kan ske via telefon, digitalt eller vid fysiska träffar
  • Vill du vara anonym går det bra
 

Kontaktperson

Lars Stiernelöf
E-post: lars@ageravarmland.se
Telefon: 070-651 37 70