ageralogogronbg2

Ett Värmland för alla.

Vårt ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt att demokratins
idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.

Vårt arbete utgår från och verkar för principen om alla människors lika värde,
rättigheter och värdighet samt ett samhälle fritt från diskriminering och
hot mot våra demokratiska värden.

Vi verkar för ett bättre samhälle.

Detta gör vi genom att förebygga diskriminering genom kurs- och seminarieverksamhet och opinionsbildning samt att ge råd och stöd till enskilda som upplever sig diskriminerade eller har frågor om diskriminering.

Vi arbetar också förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism genom kunskapshöjande insatser om våldsbejakande extremism.
 

Verksamhetsområden

Följ oss i sociala medier!

Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram för att ta del av nyheter om Agera Värmlands verksamhet och våra aktiviteter, och håll koll på våra kommande event!

Information about our Antidiscrimination agency

Är du orolig för nån som står dig nära eller vill du själv lämna en våldsbejakande miljö?
Kontakta oss 

Känner du dig diskriminerad eller trakasserad? Kontakta oss 

Utbildningsområden

Kalendarium

Vi är medlemmar i Nätverket Värmlands idéburna.
Vi har signerat Överenskommelsen Värmland.