ageralogogronbg2

PUBLIKATIONER

Här kan du ta del av vårt arbete i olika rapporter och skrifter. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

REGIONAL SAMORDNING - Effektivt verktyg i arbetet mot våldsbejakande extremism
Vi beskriver i den här skriften vårt arbete med regional samordning av arbetet mot våldsbejakande extremism, hur vi arbetar och vilka framgångsfaktorer vi ser.
Ladda ner skriften här.

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM - Bra att känna till som förälder och lärare
"Låt inte hemmet eller klassrummet bli en fristad för antidemokratiska åsikter"
Med stöd av Skandias Stiftelse Idéer för livet har BFC tagit fram en informationsskrift om våldsbejakande extremism.
Agera tar emot beställning av skriften mot fraktkostnad.
Ladda ner skriften här.

KARTLÄGGNING AVHOPPARVERKSAMHET
Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands län för personer som vill lämna våldsbejakande extremistiska miljöer.
Läs rapporten här.

ÅRLIGA RAPPORTER

Hot mot demokratin - årsrapport 2018
Läs rapporten här.

Hot mot demokratin - årsrapport 2017
Läs rapporten här

Hot mot demokratin - årsrapport 2016
Läs rapporten här.

Hot mot demokratin - årsrapport 2015
Läs rapporten här.

Högerextrema grupper i Värmland - Aktiviteter 2014
Läs rapporten här.

Högerextrema grupper i Värmland - Aktiviteter 2013
Läs rapporten här.